چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

u.skikboxing(سلطان مبارزات داخل رینگی)

U.Skikboxing(سلطان مبارزات داخل رینگی و دفاع شخصی)

u.skikboxingیکی از سری استایل های کیک بوکس است که در سال 82 توسط گراند مستر حسن علیزاده استاد بزرگ و مسئول سبک در ایران پایه گذاری شده که  به صورت نیمه حرفه ای  و حرفه ای در حال انجام است .

گزارش تخلف
بعدی